Bli miljönär!

Bli miljönär!

Avfall Sverige har tillsammans med Sveriges kommuner arbetat fram en “miljönär-märkning” för organisationer som arbetar medvetet för att allmänheten ska laga, låna och återanvända produkter.

miljönär.se kan du läsa att alla verksamheter, företag, organisationer och andra vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen. Det kan vara till exempel second hand- och vintage-butiker, skomakare, cykelreparatörer, cykelpooler, kretsloppsparker med flera. För att få märkningen kontaktar du din kommun eller det kommunala bostadsbolaget så hjälper de dig vidare.

Tipsigt i vardagen för dig som konsument
Du som privatperson kan också dra ditt strå till stacken i skapandet av en mer hållbar värld. miljönär.se ger massor med goda råd och tips för ett hållbart leverne och hur du kan bidra. Du får bland annat tips om hur du undviker konsumtionshets, hur du lagar hål i kläder och hur du gör din konsumtion av teknik mer hållbar. Du får också tips om hur du kan bygga en kapselgarderob, det vill säga en begränsad garderob med plagg som matchar varandra och din stil.

Så oavsett om du är privatperson eller om du representerar en verksamhet kan du bli miljönär!