Prislista 2021

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt. Gällande priser 2021.

Verksamhetsavfall

Priser exkl. moms.

Verksamhetsavfall Kr/ton Mottagningskrav
Asbest 1 780 kr

Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat.
Storlekskrav: Upp till enheter på 1x1 meter, rekommenderad storlek då det skall lastas om till lastväxlarflak direkt vid lossning. 

Bioavfall 500 kr VMAB skall kontaktas innan avlämning. Nya substrat måste godkännas för behandling innan mottagning kan ske.
Blandat avfall, bygg & rivning 1 555 kr

Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck,fytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull), rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Storlekskrav: Rörlängder upp till 1 m. Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa. 

     
Brännbart avfall    
Brännbart avfall verksamhet, mindre enheter 1 255 kr

Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla ffarligt avfall, elavfall, däck,fytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull), rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Storlekskrav: Enheter upp till 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa.
Smått avfall ex. finkornigt/nermalt/dammande brännbart skall vara paketerat.

Brännbart avfall verksamhet, större enheter 3 330 kr

Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck,fytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull), rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Storlekskrav: Enheter större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. Remsor av plast och tyg som överskrider 1 meter bredd och 5 meter längd. Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast som överskrider 1 m långa och max 20 cm i diameter

Deponi avfall 1 605 kr Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Invasiva växtarter 1 255 kr Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat, personal skall alltid kontaktas vid avlämning
Begagnade storsäckar 900 kr  
Skrot 0 kr Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, farligt avfall, ammunition, tryckkärl.
     
Slam    
Slam, gatubrunn (dagvatten) 1 245 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundtjänst
Slam, vattenbaserad tvättvätska 1 245 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundtjänst
Slam, från slamavskiljare 1 245 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundtjänst
Fettavskiljarslam 590 kr VMAB skall kontaktas innan avlämning. Nya substrat måste godkännas för behandling innan mottagning kan ske.
     
Trä    
Trä, obehandlat 280 kr Får ej innehålla behandlat trä eller tryckimpregnerat trä
Trä, impregnerat 2 030 kr Får ej innehålla slipers och telefonstolpar
Trä, behandlat, färgat 380 kr Får ej innehålla tryckimpregnerat trä, slipers eller telefonstolpar
Trä, slipers 2 390 kr  
Trä, telefonstolpar 2 390 kr  
     
Trädgårdsavfall    
Trädgårdsavfall (ris, löv, grenar m.m.) 430 kr  
Trädgårdsavfall stammar större än 30 cm i diameter 430 kr  
Trädgårdsavfall stubbar större än 30 cm i diameter 1 285 kr  

Förpackningar och återvinning

Förpackningar och återvinning Pris kr/ton
Återvinning, färgat glas förp. 135 kr
Återvinning, ofärgat glas förp. 135 kr
Återvinning, pappersförpackning 0 kr
Återvinning, plastförpackning 0 kr
Återvinning, metallförpackning 0 kr
Återvinning, tidningar 0 kr
Återvinning, well 0 kr

Styckesartiklar

Styckesartiklar Pris kr
Vitvaror artiklar som omfattas av producentansvar 0 kr
Elektronik, mindre ej producentansvar 300,00 kr/st
Elektronik, större ej producentansvar 1000,00 kr/st
   
Omklassning av avfall Listpris/ton
Hanteringsavgift 500,00 kr/ton
Saneringsavgift 1000 kr/timmen Avgift tas ut när Farligt avfall förekommer i lossat avfall  felaktigt. Tiden tas från lossningstillfället till öppningstillfället på lagerplats. Oavsett om kund bekostar egen sanering eller ej.

Information

VMAB bedömer hur avfall skall vägas in och var lossning skall ske efter vad transportör uppger finns i ekipaget.         
Avsändare ansvarar för avfall fram till lossning av avfall och att uppgifter som lämnas vid invägning är korrekta.         
        
Hanteringsavgift och omklassning av avfall tillkommer när avfall tippas på fel lagerplats och när avfall avviker från transportörs uppgifter vid invägning. Saneringsavgifter och omkostnader tas ut när Farligt avfall felaktigt förekommer i lossat avfall. Om vågen är tagen ur drift skall transportör och vågpersonal på VMAB uppskatta in- och utvikt på ekipaget.      
        
Avfallsdeklaration slam: se info och blankett här.