Styrelse

Bolagets verksamhet sköts från anläggningen i Mörrum. Verksamhet finns även vid återvinningscentralerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Kommunerna har genom ett samarbetsavtal förbundit sig att till bolaget anförtro insamling och omhändertagande av allt sådant hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som enligt gällande lagar och förordningar slutligt ska omhändertas av kommunerna. Dessutom utför bolaget behandling av bygg-, industri- och verksamhetsavfall.

Bolagets styrelse består av nio ordinarie politiker och dess ersättare från ägarkommunerna. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Mats Bondesson

Mats Bondesson

Ordförande

Bild saknas

Peter Lorentzen

Suppleant

Fräs Robert Nygren

Fräs Robert Nygren

Suppleant

Bengt-Åke Karlsson

Bengt-Åke Karlsson

1:e vice ordförande

Emanuel Norén

Emanuel Norén

Suppleant

Rolf Persson

Rolf Persson

2:e vice ordförande

Bild saknas

Wissam Al Massri

Suppleant

Bert-Inge Storck

Bert-Inge Storck

Ledamot

Bild saknas

Kent Kullman

Ledamot

Björn Flood

Björn Flod

Ledamot

Henrik Johansson

Henrik Johansson

Suppleant

Niclas Nordström

Niclas Nordström

Ledamot

Boris Eriksson

Boris Eriksson

Suppleant

Casper Borgström

Casper Borgström

Ledamot

Anders Fransson

Anders Fransson

Suppleant

Peter Wald

Peter Wald

Ledamot

Maria Lindros

Maria Lindros

Suppleant

Revisorer

Revisor
Anders Håkansson, Ernst & Young
Revisorssuppleant 
Björn Bondesson, Ernst & Young
Lekmannarevisorer
Percy Persson
James Sandstedt