Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Välkommen till VMAB

När du sorterar dina sopor skyddar du människor och miljö. Genom att du sorterar på rätt sätt blir vår fortsatta hantering säker och effektiv. Utsläppen av skadliga ämnen i naturen minskar och du sparar både energi och jordens naturresurser.

Om VMAB

Västblekinge Miljö AB är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Vår uppgift är att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna. 

Våra ansvarsområden är planering, mottagning, sortering, ökad återvinning, drift av komposteringsanläggning för hushållsavfall, transporter, återvinningscentraler, återvinningsstationer, information och kundtjänst.

Vi driver med egen personal avfallsanläggningen i Mörrum, där vi också har vårt kontor. Våra återvinningscentraler drivs till större delen av vår egen personal. Transporterna av hushållsavfall utförs av våra entreprenörer.

Senaste nytt:

Halka försvårar framkomligheten

2017-02-14

Snö och halka i kombination med temperaturväxlingar försvårar framkomligheten för våra sopbilar. På vissa utav de mindre vägarna är det fortfarande väldigt halt. Låt kärlet stå framme så kommer vi så snart det är framkomligt. Det går...

Halka och snö vid dina avfallskärl

2017-02-06

Halka och snö kan försvåra tömningen av dina sopkärl och ditt avfall kan frysa fast. För att underlätta framkomligheten för sophämtarna vänligen tänk på detta inför tömningsdagen:

  • Skotta rent från snö när det behövs och undvik att...

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se