Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Välkommen till VMAB

När du sorterar dina sopor skyddar du människor och miljö. Genom att du sorterar på rätt sätt blir vår fortsatta hantering säker och effektiv. Utsläppen av skadliga ämnen i naturen minskar och du sparar både energi och jordens naturresurser.

Om VMAB

Västblekinge Miljö AB är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Vår uppgift är att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna. 

Våra ansvarsområden är planering, mottagning, sortering, ökad återvinning, drift av komposteringsanläggning för hushållsavfall, transporter, återvinningscentraler, återvinningsstationer, information och kundtjänst.

Vi driver med egen personal avfallsanläggningen i Mörrum, där vi också har vårt kontor. Våra återvinningscentraler drivs till större delen av vår egen personal. Transporterna av hushållsavfall utförs av våra entreprenörer.

Senaste nytt:

Säsongsstart för trädgårdsavfall

2017-03-21

Säsongen för tömning av trädgårdsavfall startar vecka 13 respektive vecka 14. Kärlet töms varannan vecka fram till vecka 45 respektive vecka 46. Se vår tömningskalender för när just ditt kärl töms.

 

Vad får du lägga i kärlet...

Läs om droppens vägen genom VMAB:s vattensystem

2017-02-27

Lakvattnet kommer gå igenom flera reningssteg innan det slutligen kommer att nå slutdestinationen Mörrumsån, då det håller motsvarande dagvattenkvalitet.

Mer information hittar du här - följ med på ...

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se